Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

14 Decembrie, 2018

Atenţionare asupra prezentării în termen a informaţiilor privind valorile măsurate ale parametrilor de calitate a serviciilor de comunicații electronice în trimetrul II al anului 2017

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) atenționează furnizorii de servicii publice de comunicaţii electronice despre obligația de prezentare către ANRCETI, până la 20 iulie 2017, a informaţiilor despre valorile parametrilor de calitate, măsurate în trimestrul II al anului curent, pentru patru tipuri de servicii: telefonie fixă, acces la Internet, telefonie mobilă și televiziune. Obligația respectivă este stipulată în Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 278 din 17.11.2009 privind stabilirea parametrilor de calitate pentru serviciile publice de comunicaţii electronice, care a fost supusă revizuirii prin Hotărârea Consiliului nr. 68 din 12.11.2015.

Conform hotărârii sus-menționate, furnizorii au obligația să publice informaţiile trimestriale privind valorile măsurate ale parametrilor de calitate pentru cele patru tipuri de servicii publice de comunicaţii electronice în oficiile comerciale şi/sau pe paginile lor de Internet, până la data de 30 a lunii următoare trimestrului de gestiune şi să prezinte aceste informații ANRCETI cu 10 zile înainte de data publicării lor.

Prezentarea și publicarea valorilor parametrilor de calitate pentru cele patru tipuri de servicii se realizează în baza formularelor tipizate aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 2 din 03.02.2016. Formularele respective pot fi descărcate de pe pagina web oficială a ANRCETI la adresa: http://anrceti.md/fcat9, completate și ulterior remise ANRCETI.

Formularele completate vor fi expediate la ANRCETI în unul din următoarele moduri: prin depunere, personal sau de către un reprezentant al furnizorului la oficiul ANRCETI (bd. Ştefan cel Mare 134, mun. Chişinău, MD 2012), sub luare de semnătură sau prin serviciul poştal de trimitere recomandată cu confirmare de primire la adresa ANRCETI. Suplimentar, furnizorii vor prezenta informația (inclusiv link-ul publicării pe site-urile proprii) la ANRCETI în formă electronică la adresa de e-mail: raport.calitate@anrceti.md.

Informaţii suplimentare despre procedura de măsurare, prezentare și de publicare a valorilor parametrilor de calitate pentru cele patru tipuri de servicii pot fi găsite pe pagina web a ANRCETI la adresa: http://anrceti.md/parametrii_de_calitate.

14 iulie 2017

Ultima actualizare: 14/07/2017