Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

21 Octombrie, 2018

ANRCETI anunță consultarea publică a proiectelor privind analiza pieţelor relevante 4 și 5 şi măsurile de reglementare preventivă a acestor pieţe

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a expus astăzi pe pagina sa de Internet spre consultare publică proiectul de analiză a pieței de furnizare cu ridicata de servicii de acces local la puncte fixe (Piaţa 4) și a pieței de furnizare cu ridicata de servicii de acces central la puncte fixe pentru produse de larg consum (Piaţa 5) și proiectele de Hotărâri ale Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind măsurile de reglementare preventivă a Pieței 4 și Pieței 5. Data limită de prezentare a recomandărilor pe marginea documentelor expuse spre consultare este 4 octombrie 2017.

În nota informativă asupra proiectelor se arată că ANRCETI a decis, în baza noii Recomandări a Comisiei Europene 2014/710/EU cu privire la piețele relevante de produse și servicii din sectorul comunicațiilor electronice susceptibile reglementării preventive, să redefinească piețele 4 și 5, precum urmează: Piața 4 - piața de furnizare cu ridicata de servicii de acces local la puncte fixe (WLA – wholesale local access provided at a fixed location) și Piața 5 - piața de furnizare cu ridicata de servicii de acces central la puncte fixe pentru produse de larg consum (WCA - wholesale central access provided at a fixed location for mass-market products). În notă sunt prezentate principalele evoluții tehnologice și tendințe cu impact asupra concurenței și asupra delimitării piețelor nominalizate, care au condus la redefinirea piețelor respective. Anterior acestea erau definite astfel: Piața 4 - piața accesului cu ridicata la infrastructura de rețea la un post fix și Piaţa 5 - piața accesului cu ridicata la comunicații în bandă largă.

Proiectele au fost elaborate în cadrul iterației IV a analizei pieţelor relevante, efectuată în conformitate cu dispozițiile art. 53 alin. (1) din Legea comunicaţiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare, care stabilesc că ANRCETI execută lucrarea dată în scopul constatării existenţei concurenţei efective pe pieţele relevante şi revizuieşte, după caz, măsurile de reglementare preventivă în vederea menţinerii, modificării sau retragerii unor obligaţii impuse anterior furnizorilor desemnaţi cu putere semnificativă pe pieţele respective.

În urma analizei privind identificarea piețelor 4 și 5 ANRCETI a tras următoarele concluzii: Piața 4 cuprinde serviciile de acces necondiționat total la bucla şi sub-bucla locală de cupru, de acces partajat la bucla locală de cupru, de acces total la bucla locală bazată pe fibre optice, de acces local virtual necondiționat (VULA- virtual unbundled local access) și Piața 5 - serviciile de acces de tip bitstream bazate pe rețele de cupru și de fibră optică.

Analiza detaliată a piețelor 4 și 5 , în cadrul căreia au fost examinate o serie de criterii pe care ANRCETI le consideră corespunzătoare pentru piețele date, a arătat că S.A.„Moldtelecom” deține putere semnificativă pe ambele piețe şi urmează a fi desemnată drept furnizor cu putere semnificativă pe aceste piețe. ANRCETI consideră necesar de a menține obligațiile speciale preventive impuse anterior în sarcina S. A. „Moldtelecom” pe piețele 4 și 5 și de a-i impune suplimentar obligația de furnizare a accesului necondiționat local virtual (VULA), inclusiv a facilităților asociate ca parte a obligațiilor de pe Piața 4.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări asupra proiectelor supuse consultării publice, în scris, prin poştă pe adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, mun. Chişinău, prin fax: 022-222-885 sau prin e-mail la adresa: office@anrceti.md. Telefoane de contact: 022 251 320, 022 251 334.

13 septembrie 2017 

Ultima actualizare: 13/09/2017