Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

25 Mai, 2018

ANRCETI anunță consultarea publică a proiectului de modificare a hotărârii Consiliului de Administrație nr. 59 din 21.12.2010

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) expune pe pagina sa de Internet spre consultare publică proiectul (.pdf) de modificare a Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 59 din 21.12.2010 cu privire la stabilirea tarifelor pentru resursele de numerotare telefonică. Consultarea publică va dura până la 28 noiembrie 2016, aceasta fiind data limită pentru prezentarea recomandărilor asupra documentului dat.

Proiectul a fost elaborat în temeiul dispoziţiilor art. 63 din Legea comunicaţiilor electronice care stabilesc că ANRCETI gestionează resursele de numerotare conform Planului Național de Numerotare (PNN) şi le atribuie serviciilor şi reţelelor publice de comunicaţii electronice, contra plată, conform tarifelor stabilite şi aprobate de ea.

Potrivit Notei de argumentare care însoţeşte proiectul, ANRCETI propune, în urma efectuării unei analize a modului de utilizare a resurselor de numerotare, micșorarea tarifelor pentru utilizarea codurilor de selectare/preselectare a transportatorului (1010-1099), a numerelor scurte pentru servicii non-comunicații (13xx) şi a codurilor de acces (19xx). Autorii proiectului consideră că această măsură va stimula cererea pentru codurile și numerele scurte menționate și va contribui la utilizarea eficientă a acestor resurse.

Totodată, ANRCETI propune majorarea tarifului anual pentru utilizarea unui număr atribuit pentru reţelele de telefonie mobilă. Autorii proiectului motivează această ajustare a tarifului prin creșterea cheltuielilor directe şi indirecte ale ANRCETI legate de gestionarea PNN și necesitatea asigurării unei activităţi conforme şi a independenţei financiare a ANRCETI.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări asupra proiectului supus consultării publice, în scris, prin poştă pe adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova, prin fax: 022 222 885 sau e-mail: office@anrceti.md.Telefon de contact: 022 251 330.

Proiectul este disponibil în versiunile: word:  pdf: 

11 noiembrie 2016

Ultima actualizare: 22/11/2016