Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

17 Ianuarie, 2019

Până la 20 octombrie, furnizorii de comunicații electronice au obligația să prezinte informații despre parametrii de calitate a serviciilor în trimestrul III al anului 2017

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) atenționează furnizorii de servicii de comunicații electronice accesibile publicului asupra faptului că aceștia urmează să prezinte ANRCETI, până la 20 octombrie 2017, informațiile privind valorile măsurate ale parametrilor de calitate a serviciilor prestate în trimestrul III al anului 2017. Obligația respectivă este stipulată în Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 278 din 17.11.2009 privind stabilirea parametrilor de calitate pentru serviciile publice de comunicaţii electronice, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului nr. 68 din 12.11.2015.

Conform acestor hotărâri, furnizorii au obligația să publice informațiile trimestriale privind valorile măsurate ale parametrilor de calitate pentru patru tipuri de servicii: telefonie fixă, acces la Internet, telefonie mobilă și televiziune în oficiile comerciale și/sau pe paginile proprii de Internet, până la data de 30 a lunii următoare trimestrului de gestiune și să prezinte ANRCETI informațiile respective cu 10 zile înainte de data publicării acestora.

Prezentarea și publicarea valorilor parametrilor de calitate pentru tipurile de servicii sus-menționate se efectuează în baza formularelor tipizate aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 2 din 03.02.2016. Furnizorii vor descărca formularele respective de pe pagina web oficială a ANRCETI la adresa: http://anrceti.md/fcat9, le vor completa în modul stabilit și ulterior le vor remite ANRCETI.

Formularele completate urmează a fi expediate la ANRCETI în formă electronică la adresa de e-mail: raport.calitate@anrceti.md și în unul din următoarele moduri: prin depunere, personal sau de către un reprezentant al furnizorului la oficiul ANRCETI (bd. Ştefan cel Mare 134, mun. Chişinău, MD 2012), sub luare de semnătură sau prin serviciul poştal de trimitere recomandată cu confirmare de primire la adresa ANRCETI.

Informaţii suplimentare despre procedura de măsurare, prezentare și de publicare a valorilor parametrilor de calitate pentru cele patru tipuri de servicii pot fi găsite pe pagina web a ANRCETI la adresa: http://anrceti.md/parametrii_de_calitate sau la tel: 022 251 331.

11 octombrie 2017

Ultima actualizare: 11/10/2017