Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

18 Ianuarie, 2019

Numărul persoanelor care apelează la ajutorul ANRCETI este în creștere

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

În decursul anului trecut numărul persoanelor fizice şi juridice care au apelat la ajutorul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a crescut, față de anul 2016, cu 9,3 la sută și a atins cifra de 974, arată un raport privind adresările şi petiţiile examinate de ANRCETI în anul 2017. Această creștere a fost determinată de sporirea numărului de petiții, a solicitărilor de informații de interes public și a cererilor pentru obținerea consultațiilor de ordin tehnic, juridic și economic în domeniile din competența ANRCETI.

Potrivit raportului, numărul petiţiilor a sporit cu 32% și s-a ridicat la 243, cel al solicitărilor de acces la informaţie - cu 20,5% şi a totalizat 287, iar numărul de cereri în care persoanele interesate au solicitat consultații în domeniile din competența ANRCETI a crescut cu 13,7% și a însumat 340. În același timp, numărul total al adresărilor prin intermediul liniei telefonice gratuite pentru informare (080080080) și în cadrul orelor de audiență a scăzut cu 38,8% și a alcătuit 104.

Creșterile pe segmentele nominalizate au fost cauzate de extinderea în anul 2016 a competențelor ANRCETI în domeniul comunicațiilor poștale, cel al accesului pe proprietăți și al utilizării partajate a infrastructurii asociate rețelelor de comunicații electronice, precum și de creșterea interesului persoanelor fizice și juridice față de aceste sfere de activitate.

Cu referință la domeniul de interes al petiționarilor, raportul arată că majoritatea dintre ei (173 petiții) au abordat probleme legate de funcționarea sectorului de comunicații electronice, o parte (49 petiții) - de accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor de comunicații electronice, iar altă parte (11 petiții) - de furnizarea serviciilor poștale.

Analiza aspectelor reclamate de petiționari arată că în cele mai multe cazuri aceștia au formulat pretenții față de clauzele incluse în contractele de furnizare a serviciilor de comunicații electronice și cele privind accesul pe proprietăți (57 petiții), faţă de mărimea plăților și datoriilor pentru consumul serviciilor de comunicații electronice, veridicitatea datelor înscrise în facturi (45 petiţii), față de corectitudinea modului de prestare de către unii furnizori a serviciilor de telefonie și de Internet, de respectarea clauzelor contractelor de furnizare a serviciilor, ale acordurilor de interconectare și actelor normative (40 petiții), de calitatea serviciilor (34 petiții).

În raport se mai arată că specialiștii ANRCETI au investigat fiecare caz semnalat de petiționari. Toate petițiile întemeiate au fost soluționate în favoarea consumatorilor, iar în celelalte cazuri ANRCETI le-a propus petiționarilor remedii de alternativă care i-au ajutat să rezolve problemele semnalate.

ANRCETI întocmește rapoarte privind adresările şi petiţiile examinate de ea începând cu anul 2001. Datele despre situația la acest capitol se regăsesc în rapoartele anuale de activitate ale ANRCETI care sunt publicate pe pagina sa web oficială.

11 ianuarie 2018

Ultima actualizare: 11/01/2018