Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

17 Ianuarie, 2019

ANRCETI vine în ajutor părților implicate în aplicarea Legii privind accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor de comunicații electronice

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

La solicitarea unor entități publice, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a elaborat și publicat astăzi pe pagina sa web oficială o secțiune nouă – Acțiunile ce derivă din Legea privind accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice (în continuare - Legea nr. 28/2016). În document sunt descrise toate acțiunile pe care trebuie să le întreprindă părțile implicate în implementarea prevederilor Legii nr. 28/2016 ce vizează obţinerea şi exercitarea dreptului de acces pe imobile proprietate publică sau privată şi de utilizare partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice.

Publicarea acestui document este o componentă a campaniei de informare pe care ANRCETI o desfășoară în scopul familiarizării furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice, entităților publice de diferite nivele – titulari ai dreptului de proprietate publică și titularilor dreptului de proprietate privată, cu dispozițiile Legii nr. 28/2016, precum și cu drepturile și obligațiile care le revin conform prevederilor acestei legi.

Documentul este structurat în patru sub-secțiuni în care sunt prezentate succint acțiunile ce derivă din Legea nr. 28/2016 pentru părțile interesate în vederea:

ü accesului pe proprietatea publică;
ü accesului pe proprietatea privată;
ü partajării infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice;
ü efectuării lucrărilor de acces pe proprietatea publică/privată.

Acțiunile ce derivă din Legea nr.28/2016 sunt expuse în tabele clasificate pe sub-secțiuni, unde sunt descrise acțiunile propriu zise, ce urmează a fi întreprinse de către solicitant și respondent, aplicarea prescripțiilor, a termenului prevăzut de lege cu indicarea temeiului legal pe care se fundamentează acțiunea respectivă.

Prin Legea nr.28/2016, ANRCETI este abilitată să asigure respectarea prevederilor acestei legi de către furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și titularii dreptului de proprietate publică și/sau privată în vederea obținerii și exercitării de către primii a dreptului de acces pe proprietăți și de utilizare partajată a infrastructurii asociate rețelelor de comunicații electronice.

După intrarea în vigoare a Legii nr. 28/2016, ANRCETI a inițiat o campanie de informare în scopul familiarizării părților interesate cu prevederile acestei legi. În cadrul campaniei, ANRCETI a elaborat și publicat pe pagina sa web oficială o secțiune specială întitulată Acces pe proprietăți și a organizat seminare dedicate implementării legii nominalizate pentru reprezentanții autorităților publice municipale și raionale din zonele de nord, centru și sud a republicii.

9 octombrie 2017

Ultima actualizare: 9/10/2017