Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

21 Octombrie, 2018

Consultarea publică a AIR și a proiectului Regulamentului privind activitatea de control desfășurată de către ANRCETI

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a expus astăzi pe pagina sa web oficială, pentru consultare publică, Analiza (.pdf) Impactului de Reglementare (AIR) la proiectul Regulamentului privind activitatea de control desfășurată de către ANRCETI și proiectul (.pdf) Regulamentului respectiv. Consultarea publică se va desfăşura până la 23 ianuarie 2018, aceasta fiind data limită de prezentare a recomandărilor pe marginea celor două documente.

AIR prezintă argumentarea necesității elaborării proiectului Regulamentului nominalizat prin prisma impactului acestuia asupra participanților la piața rețelelor și/ sau serviciilor de comunicații electronice și a serviciilor poștale, precum și asupra altor părți implicate în activitatea de întreprinzător a acestora. Autorii AIR notează că reglementările propuse au drept scop aducerea Regulamentului în vigoare în concordanță cu noile prevederi ale legislației și detalierea procedurii efectuării controlului de către ANRCETI a activităţilor din domeniile sale de competență.

AIR conține o analiză generală a Regulamentului în vigoare și a prevederilor ce se propun a fi incluse în proiectul Regulamentului în redacție nouă, analiză care demonstrează necesitatea elaborării și aprobării acestui act normativ.

În nota informativă se arată că proiectul Regulamentului în redacție nouă stabilește o procedură clară și completă de efectuare a controalelor de către ANRCETI în domeniile sale de competență, iar punerea în aplicare a acestuia va contribui la eficientizarea activităţilor şi sporirea responsabilităţii furnizorilor de rețele și servicii din domeniul comunicaţiilor electronice și poștale.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări asupra proiectului supus consultării publice, în scris, prin poştă pe adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova, prin fax: 022-222-885 şi/sau la adresa de e-mail: office@anrceti.md. Telefon de contact: 022-251-360.

Analiza Impactului de Reglementare este disponibilă în versiunile: word:  pdf: 
Proiectul Regulamentului este disponibil în versiunile: word:  pdf: 

8 decembrie 2017

Ultima actualizare: 8/12/2017