Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

25 Mai, 2018

ANRCETI anunță consultarea publică a proiectului Programului său de elaborare a actelor de reglementare pentru anul 2017

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a expus astăzi, 8 decembrie, pe pagina sa web oficială spre consultare publică proiectul (.pdf) hotărârii Consiliului de Administraţie cu privire la aprobarea Programului de elaborare a actelor de reglementare ale ANRCETI pentru anul 2017. Consultarea se va desfăşura până la data de 22 decembrie 2016, aceasta fiind data limită pentru prezentarea recomandărilor asupra documentului.

Proiectul Programului a fost elaborat în temeiul prevederilor mecanismului de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 967 din 09.08.2016, și are scopul de a facilita accesul părţilor interesate la informaţia de interes public a ANRCETI.

Programul include 18 proiecte de acte de reglementare, majoritatea dintre care vizează reglementarea preventivă a piețelor relevante de rețele și servicii publice de comunicații electronice și implementarea Programului privind tranziția de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 240 din 08.05.2015, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, în anul viitor ANRCETI va continua iterația a patra a analizei piețelor relevante, inițiată în 2016, cu șase piețe relevante. Analiza respectivă are scopul de a constata existenţa concurenţei efective pe cele șase piețe şi a revizui, după caz, măsurile de reglementare preventivă în vederea menţinerii, modificării sau retragerii unor obligaţii impuse anterior furnizorilor desemnaţi cu putere semnificativă pe pieţele respective.

ANRCETI planifică, de asemenea, să elaboreze și să aprobe documentele necesare pentru concursurile privind eliberarea licențelor de utilizare a frecvențelor/canalelor radio din banda de frecvențe 470-694 MHz în scopul furnizării rețelelor/multiplexelor cu acoperire regională/zonală și în scopul furnizării rețelei/multiplexului C cu acoperire națională și serviciilor de comunicații electronice în sistemul digital terestru de televiziune. Potrivit proiectului, în 2017 urmează să fie aprobate noua redacție a Regulamentului privind activitatea de control desfășurată de către ANRCETI, hotărârea Consiliului de Administraţie cu privire la stabilirea modalității de aplicare și formatul informațiilor necesare pentru elaborarea inventarului digital al rețelelor publice de comunicați electronice și al elementelor de infrastructură asociate acestora, precum și un set de modificări și completări la unele acte de reglementare aprobate anterior de ANRCETI.

În nota de argumentare care însoțește proiectul se arată că după aprobare, acesta, după caz, ar putea fi completat și/sau revizuit în funcție de modificarea cadrului legal/de reglementare, a documentelor de politici în domeniile reglementate de ANRCETI.

Persoanele interesate pot expedia comentarii şi recomandări asupra proiectului supus consultării publice, în scris, prin poştă pe adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare, 134, MD-2012, mun. Chişinău, prin fax: 022-222-885 sau prin e-mail la adresa: office@anrceti.md. Informaţii suplimentare despre proiect le puteţi obţine la telefonul 022 251 330. Persoană de contact: Lilian Platon, șef Direcție juridică a ANRCETI.

Proiectul este disponibil în versiunile: word:  pdf: 

8 decembrie 2016

Ultima actualizare: 26/12/2016