Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

14 Decembrie, 2018

Consultarea publică a proiectelor privind analiza pieței accesului utilizatorilor finali, persoane fizice și juridice, la un post fix din rețeaua publică de telefonie și măsurile de reglementare preventivă a acestei piețe

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI), a expus astăzi, 8 noiembrie 2017, pe pagina sa web spre consultare publică proiectul de analiză (.pdf) a pieței accesului utilizatorilor finali, persoane fizice și juridice, la un post fix din rețeaua publică de telefonie (Piața 1) și proiectul de hotărâre (.pdf) a Consiliului de Administrație al ANRCETI privind măsurile de reglementare a pieței respective. Data limită de prezentare a recomandărilor pe marginea acestor documente este 29 noiembrie 2017.

Proiectele supuse consultării publice au fost elaborate în baza art. 53 din Legea comunicațiilor electronice nr. 241/2007, cu modificările și completările ulterioare, care stabilește, că ANRCETI efectuează analiza piețelor relevante în termen de 3 ani de la stabilirea unei măsuri anterioare privind piețele respective, în scopul constatării existenței concurenței efective pe aceste piețe. Ținând cont de această prevedere ANRCETI a efectuat analiza Pieței 1 în iterația a 4-a, analiză ce se propune spre consultare publică.

Potrivit notei informative care însoțește documentele supuse consultării, testul celor trei criterii a demonstrat că această piață este în continuare susceptibilă reglementării preventive, iar limitele geografice ale pieței în cauză au fost determinate drept teritoriul național. De asemenea, în urma efectuării analizei detaliate a Pieței 1, în cadrul căreia au fost examinate o serie de criterii pe care ANRCETI le consideră corespunzătoare pentru piața dată, autorii acesteia au demonstrat că S.A.”Moldtelecom” continuă să dețină puterea semnificativă pe această piață.

În baza concluziilor, expuse în Analiza Pieței 1, autorii proiectelor propun menținerea obligațiilor speciale preventive, impuse anterior S.A. ”Moldtelecom”, prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 12 din 25.05.2012.

Persoanele interesate pot expedia comentarii și recomandări asupra proiectelor supuse consultării publice, în scris, prin poștă la adresa ANRCETI: bd. Ștefan cel Mare, 134, MD-2012, mun. Chișinău, prin fax: 022-222-885 sau prin e- mail la adresa: office@anrceti.md. Telefoane de contact: 022-251-320, 022-251-334.

Proiectul de analiză este disponibil în versiunile: word:  pdf: 
Proiectul de hotărâre este disponibil în versiunile: word:  pdf: 

8 noiembrie 2017

Ultima actualizare: 8/11/2017