Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

14 Decembrie, 2018

Detalii despre noile amendamente la unele acte legislative ce vizează reglementarea activității de întreprinzător în domeniile din competența ANRCETI

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) informează publicul că prin Legea nr. 185 din 21.09.2017 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (în continuare Legea nr.185/2017), în vigoare din 27 octombrie 2017, au fost operate un set de amendamente la legile care reglementează activitățile de întreprinzător în domeniile din competența sa. Amendamentele au scopul de a simplifica și optimiza sistemul de acte permisive pentru desfășurarea activității de întreprinzător în domeniile din competența ANRCETI, a eficientiza reglementările și procedurile de solicitare, acordare, suspendare și de retragere a actelor permisive, inclusiv a licențelor, stabilite de lege.

Prin amendamentele operate la Legea comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15.11.2007, cu modificările și completările ulterioare (în continuare Legea nr. 241/2007) au fost reduși termenii de parcurgere a procedurii de autorizare generală a furnizării rețelelor și/sau serviciilor de comunicații electronice și a fost pus în aplicare principiul aprobării tacite în cadrul acestei proceduri. Termenul în care ANRCETI poate cere în scris persoanei care a depus notificarea cu privire la intenția sa de a furniza rețele și/sau servicii de comunicații electronice îndeplinirea cerințelor ce țin de transmiterea, forma și conținutul notificării a fost redus de la 7 zile la 2 zile lucrătoare de la data depunerii notificării, iar termenul în care ANRCETI trebuie să elibereze solicitantului o declarație informativă tip ce confirmă depunerea notificării și înscrierea acestuia în Registrul public al furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice s-a redus de la 7 zile la 3 zile lucrătoare. În cazul în care ANRCETI nu se va încadra în termenii stabiliți de lege, va survine principiul aprobării tacite și se va considera că persoana care a depus notificarea este înscrisă în registrul menționat.

În același timp, Legea nr. 241/2007 a fost completată cu un articol nou în care este concretizată procedura de obținere de către furnizori a autorizării generale pentru activitățile de instalare, operare, gestionare, mentenanță și/sau lichidare a rețelelor de comunicații electronice la frontiera de stat a R. Moldova. Potrivit acestei proceduri, solicitantul autorizării pentru activități de acest gen va depune la ANRCETI o cerere, cu cel puțin 15 zile înainte de începerea activității corespunzătoare, care va fi însoțită de un set de documente stabilite de lege, autorizarea respectivă urmând a fi eliberată gratis de către ANRCETI în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea cererii.

În cazul în care furnizorul solicită autorizare pentru activități de lichidare a rețelei sale de comunicații electronice instalate în zona de frontieră, cererea va fi însoțită de o declarație pe propria răspundere privind luarea măsurilor necesare în scopul asigurării calității și continuității serviciilor de comunicații electronice furnizate utilizatorilor finali în legătură cu lichidarea ulterioară a rețelei respective.

Prin aceeași Lege nr.185/2017 au fost operate un set de amendamente la Legea nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, printre care consemnăm completarea acestui act legislativ cu un nou capitol cu privire la licențierea activității de întreprinzător și revizuirea Nomenclatorului actelor permisive eliberate de către autoritățile emitente persoanelor fizice și persoanelor juridice pentru practicarea activității de întreprinzător, în care sunt stabilite și genurile de activitate supuse licențierii. Din Nomenclator a fost eliminată licența pentru serviciile de creare, implementare și de asigurare a funcționării sistemelor informaționale automatizate de importanță statală, inclusiv a produselor program, licență care, începând cu 10 noiembrie 2010, era acordată solicitanților de către ANRCETI în conformitate cu prevederile Legii nr. 451-XV din 30.07.2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător. Întrucât această lege a fost abrogată prin Legea nr.185/2017, începând cu 27 octombrie 2017 genul respectiv de activitate nu este supus licențierii de către ANRCETI.

Prin Legea nr.185/2017 au fost modificate și completate 84 de legi din sistemul legislativ și precedentul Nomenclator al actelor permisive, fiind excluse peste 100 de acte. Acest exercițiu are scopul de a scădea povara existentă pentru mediul de afaceri și de a eficientiza cheltuielile și efortul în procesul de reglementare a activității de întreprinzător prin acte permisive, inclusiv licențe.

7 noiembrie 2017

Ultima actualizare: 7/11/2017