Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

17 Decembrie, 2018

ANRCETI informează furnizorii de rețele și/sau servicii de comunicații electronice despre necesitatea prezentării în termen a rapoartelor statistice pentru anul 2017

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) informează furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice despre faptul că ei au obligaţia să prezinte ANRCETI, până la data de 15 februarie 2018, rapoartele statistice pentru anul 2017 privind evoluţia situaţiei pe segmentele de piaţă în care activează.

Conform Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 33 din 17.11.2011, cu modificările şi completările ulterioare, furnizorii autorizaţi să furnizeze reţele şi servicii de comunicaţii electronice au obligaţia să completeze şi să remită anual ANRCETI formularul statistic „CE-1. Reţele operate şi servicii furnizate”, iar furnizorii de reţele şi servicii de telefonie fixă, acces la Internet, servicii TV contra plată – şi formularul „CE-5. Detalierea geografică a serviciilor prestate”. Formularele „CE-2. Reţele şi servicii fixe”, „CE-3. Reţele şi servicii mobile” şi „CE-4. Reţele şi servicii audiovizuale” se completează şi se remit ANRCETI de către furnizorii care furnizează reţelele şi serviciile respective.

Formularele menţionate mai sus pot fi descărcate de pe pagina de Internet a ANRCETI, secţiunea Formulare. Tot acolo persoanele interesate pot consulta Instrucţiunile pentru completarea formularelor nominalizate.

Furnizorii vor completa și vor expedia formularele statistice prin sistemul informațional „Raportare on-line” care poate fi accesat prin intermediul bannerului „Raportare on-line”, publicat pe pagina principală a site-ului ANRCETI www.anrceti.md, sau la adresa https://eservicii.anrceti.md. Sistemul funcționează după principiul „cabinet personal de lucru”, unde fiecare furnizor autentificat în sistem poate crea, edita, vizualiza și expedia formularele respective, aplicând semnătura electronică deținută.

În cazul în care furnizorul nu are posibilitatea să completeze şi să expedieze formularele statistice prin intermediul sistemului informaţional, el poate aplica modalitatea tradițională de prezentare a acestora. În acest caz, furnizorul va remite formularele completate către ANRCETI, în formă electronică, la adresa de e-mail: raport.statistic@anrceti.md. Suplimentar, aceste formulare vor fi remise ANRCETI în unul din următoarele moduri: (i) prin depunere, personal sau de către reprezentantul furnizorului, la oficiul ANRCETI, sub luare de semnătură sau (ii) prin serviciul poştal de trimitere recomandată cu confirmare de primire la adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare 134, of. 403, MD-2012, mun. Chişinău.

7 februarie 2018

Ultima actualizare: 7/02/2018