Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

18 Ianuarie, 2019

ANRCETI a stabilit cuantumul plăţii de reglementare pentru 2009

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Consiliul de administraţie al ANRCETI a stabilit cuantumul plăţii de reglementare şi monitorizare pentru anul 2009 la nivelul de 0,15 la sută din volumul venitului provenit din activităţile practicate în domeniul comunicaţiilor electronice de către furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice.

Hotărârea consiliului a intrat în vigoare la 31.10.2008, ziua publicării ei în "Monitorul Oficial al Republicii Moldova". Decizia dată a fost luată în temeiul Legii comunicaţiilor electronice care stipulează că ANRCETI stabileşte cuantumul plăţilor de reglementare şi monitorizare pentru anul următor la un nivel suficient să acopere cheltuielile necesare pentru asigurarea activităţii sale. Conform legii, cuantumul acestor plăţi se stabileşte în baza estimării volumului veniturilor provenite din activităţile din domeniul comunicaţiilor electronice, în mărime de până la 0,3 la sută din volumul venitului estimat.

Plăţile de reglementare şi monitorizare vor fi achitate de către furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice începând cu 1 ianuarie 2009. Potrivit hotărârii susmenţionate, aceştia vor transfera plăţile date pe contul curent al ANRCETI trimestrial, până la data de 15 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune.

Factori de decizie ai Agenţiei au comunicat că, potrivit estimărilor preliminare, cuantumul noii plăţi de reglementare şi monitorizare va fi suficent pentru asigurarea autonomiei financiare a instituţiei şi acoperirea cheltuielilor necesare pentru exercitarea atribuţiilor acesteia prevăzute de legislaţia în vigoare. Ei au precizat că executarea bugetului ANRCETI va fi verificată printr-un audit independent, al cărui raport va fi prezentat Guvernului.

În anii 2001-2002, cuantumul plăţii de reglementare a fost de 0,1%, în anii 2003-2004 - de 0,15%, 2005-2006 - de 0,2%, iar în anii 2007-2008 - de 0,11%.

Ultima actualizare: 22/12/2008