Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

19 Aprilie, 2018

Autoritățile de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice din R. Moldova și România își consolidează relațiile de cooperare

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

La invitația Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI), o delegație a Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații din România (ANCOM) condusă de președintele acesteia, Cătălin Marinescu, a efectuat, săptămâna curentă, o vizită de lucru la ANRCETI, în cadrul căreia au fost discutate aspecte legate de conlucrarea celor două autorități în activitățile Grupului reglementatorilor în domeniul comunicațiilor electronice din țările Parteneriatului Estic (Grupul EaPeReg) și de viitoarele acțiuni de cooperare între ANRCETI și ANCOM.

Pornind de la faptul că ANRCETI deține, începând cu 1 ianuarie curent, funcția de președinte al Grupului EaPeReg pentru anul 2017, iar ANCOM - funcția de vicepreședinte, responsabilii celor două autorități au discutat mai multe aspecte organizatorice privind desfășurarea ședințelor plenare și seminarelor, a reuniunilor grupurilor de lucru pentru spectrul de frecvențe radio (SEWG) și pentru analiza comparativă (BEWG) ale Grupului EaPeReg, acțiuni planificate pentru anul curent.

În cadrul altei întrevederi, reprezentanții ANRCETI și ANCOM au examinat probleme actuale legate de reglementarea pieței serviciilor poștale, a accesului pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice, precum și oportunitățile de preluare a experienței acumulate de reglementatorii din România în domeniile respective. Acest schimb de experiență va fi efectuat în baza Memorandumului de înţelegere privind facilitarea cooperării şi a schimbului de informaţii în domeniul comunicaţiilor electronice încheiat de cele două autorități de reglementare în anul 2011.

Grupul EaPeReg a fost constituit cu suportul UE în anul 2012 și are scopul de a asigura schimburi de informaţii şi experienţă între reglementatorii în domeniul comunicaţiilor electronice din țările Parteneriatului Estic (PaE) şi UE, armonizarea cadrului juridic din statele PaE cu standardele UE şi aplicarea celor mai bune practici europene de reglementare. ANRCETI a mai deținut funcția de președinte al Grupului EaPeReg în anul 2013.

3 februarie 2017

Ultima actualizare: 3/02/2017