Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

19 Decembrie, 2018

La 10 octombrie expiră termenul de prezentare de către furnizorii de comunicații electronice a rapoartelor privind veniturile obţinute în trimestrul III al anului 2018

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) informează furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice accesibile publicului că aceștia urmează să prezinte ANRCETI, până la 10 octombrie, rapoartele privind veniturile provenite din activitatea în domeniul comunicaţiilor electronice, desfăşurată în trimestrul III al anului curent. Obligația respectivă este stabilită, în temeiul Legii comunicațiilor electronice, de Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 17 din 02.06.2010, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind plata de reglementare şi monitorizare, aprobată.

Furnizorii întocmesc rapoartele respective prin completarea formularului tipizat ce se conţine în Anexa instrucţiunii sus-menţionate. În baza datelor din rapoartele recepționate, ANRCETI calculează mărimea plăţii de reglementare şi monitorizare şi înaintează furnizorilor respectivi factura fiscală, conform sumei calculate, ce urmează a fi achitată de către furnizori până la data de 15 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune, sau în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea facturii fiscale.

ANRCETI recomandă furnizorilor să completeze și să expedieze formularul tipizat al raportului prin intermediul sistemului informaţional „Raportare on-line”, disponibil pe pagina principală a site-ului ANRCETI www.anrceti.md, sau la adresa https://eservicii.anrceti.md. Formularul raportului, în format Excel, poate fi descărcat de pe site-ul ANRCETI, secţiunea Formulare / Achitarea plății de reglementare și monitorizare în domeniul comunicațiilor electronice. Fiecare furnizor autentificat în sistem poate descărca, completa și expedia formularul respectiv, aplicând semnătura electronică deținută.

În cazul în care furnizorii nu dispun de posibilități tehnice pentru a executa lucrarea respectivă prin sistemul „Raportare on-line”, ei vor remite formularul completat către ANRCETI prin fax (022) 222 885 sau în formă electronică la adresa de e-mail: plata.reglementare@anrceti.md și în unul din următoarele moduri: prin depunere, personal sau de către un reprezentant al furnizorului, la oficiul ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare 134, mun. Chişinău, MD-2012, sub luare de semnătură sau prin serviciul poştal de trimitere recomandată cu confirmare de primire la adresa ANRCETI.

1 octombrie 2018

Informaţie prezentată de: ANRCETI
Ultima actualizare: 1/10/2018