Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

20 Iulie, 2017

Abonare la RSS

Noutăţi

16.11.2016

Furnizorii care doresc să continue prestarea serviciilor poștale trebuie să notifice ANRCETI despre intenția sa în termen de până la 29 noiembrie

atentiee_22.jpg

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) atenționează furnizorii care prestează servicii de colectare, transport şi distribuire a trimiterilor poștale, inclusiv a coletelor poștale, şi alte servicii poștale pe teritoriul Republicii Moldova și care doresc să continue activitățile de furnizare a serviciilor poștale au obligația să notifice, în perioada 29 octombrie – 29 noiembrie 2016, ANRCETI privind intenția sa, pentru a fi înscriși în Registrul public al furnizorilor de servicii poştale și a beneficia astfel de dreptul de a furniza serviciile respective.

Detalii
14.11.2016

ANRCETI a publicat valorile parametrilor de calitate a serviciilor de comunicaţii electronice măsurate de furnizori în trimestrul III al anului 2016

quality250.jpg

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a publicat astăzi pe pagina sa web oficială informaţiile privind valorile parametrilor de calitate a serviciilor de telefonie mobilă, telefonie fixă, acces la Internet și televiziune contra plată, valori măsurate de furnizorii acestor servicii în trimestrul III al anului curent. Informaţiile au fost prezentate ANRCETI de către 154 de furnizori activi pe piaţa serviciilor de comunicaţii electronice și sunt disponibile pe www.anrceti.md, secțiunea Calitatea serviciilor.

Detalii
11.11.2016

ANRCETI anunță consultarea publică a proiectului de modificare a hotărârii Consiliului de Administrație nr. 59 din 21.12.2010

surveym.jpg

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) expune pe pagina sa de Internet spre consultare publică proiectul (.pdf) de modificare a Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 59 din 21.12.2010 cu privire la stabilirea tarifelor pentru resursele de numerotare telefonică. Consultarea publică va dura până la 28 noiembrie 2016, aceasta fiind data limită pentru prezentarea recomandărilor asupra documentului dat.

Detalii
09.11.2016

Autorităţile publice din zona de nord a republicii au fost informate despre aspectele practice ale implementării Legii privind accesul pe proprietăţi

10mm.JPG

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a desfășurat astăzi la Bălți un seminar pentru reprezentanţii autorităţilor publice din raioanele de nord ale republicii, la care au fost discutate aspecte practice legate de implementarea Legii privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice nr. 28 din 10.03.2016 (Legea 28/2016) și de responsabilităţile ce le revin autorităților publice în procesul de aplicare a prevederilor legii în cauză.

Detalii
09.11.2016

La 15 noiembrie expiră termenul limită de prezentare de către furnizori a rapoartelor statistice pentru trimestrul III al anului 2016

atentiee_22.jpg

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) atenţionează furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice asupra faptului că ei au obligaţia să prezinte ANRCETI, prin intermediul sistemului informațional „Raportare on-line”, până la data de 15 noiembrie 2016, rapoartele statistice pentru trimestrul III al anului 2016 privind evoluţia situaţiei pe segmentele de piaţă pe care activează. Această obligație este stabilită în Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 75 din 29.12.2015, prin care a fost modificată și completată Hotărârea Consiliului nr. 33 din 17.11.2011 cu privire la aprobarea formularelor rapoartelor statistice pentru furnizorii de reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice.

Detalii
08.11.2016

Consultarea publică a proiectelor privind analiza pieţei de tranzit de trafic în reţelele publice de telefonie şi măsurile de reglementare preventivă a acestei pieţe

surveym_189[1].jpg

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) expune pe pagina sa de Internet spre consultare publică proiectul de analiză a pieţei de tranzit de trafic în reţelele publice de telefonie (Piața 9) şi proiectul de hotărâre al Consiliului de Administraţie al ANRCETI privind măsurile de reglementare preventivă a acestei pieţe. Data limită de prezentare a recomandărilor pe marginea documentelor expuse spre consultare este 23 noiembrie 2016.

Detalii
25.10.2016

Începând cu 29 octombrie, va fi aplicată o procedură simplificată de intrare a doritorilor pe piața serviciilor poștale

505af0685202d.jpg

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) anunță că, începând cu data de 29 octombrie 2016, persoanele fizice sau juridice, înregistrate în calitate de întreprinzători în Republica Moldova, care intenționează să furnizeze servicii poștale pot intra pe această piață, utilizând simpla procedură de notificare a ANRCETI cu privire la intenția de a desfășura activități de furnizare a serviciilor respective. Acest regim simplificat de intrare pe piață, numit regim de autorizare generală, va fi pus în aplicare de către ANRCETI în conformitate cu prevederile Legii comunicațiilor poștale nr. 36 din 17.03.2016 (în continuare - Legea 36/2016).

Detalii

 

 
 

 
 

 
 

Calendar