Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

23 Iunie, 2018

Direcţia Dezvoltare Reglementări

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Direcţia Dezvoltare Reglementări (DDR) are sarcina de a realiza măsuri cu caracter economic şi tehnic pentru reglementarea activităţilor din sectoarele comunicaţii electronice, tehnologia informaţiei, comunicații poștale și din alte domenii din competența ANRCETI, în scopul promovării concurenţei durabile, atragerii investițiilor eficiente și susținerii inovațiilor în domeniile respetive, precum și al protecției drepturilor utilizatorilor de servicii; a asigura, prin reglementările elaborate, atribuirea şi utilizarea eficientă a resurselor limitate aflate în proprietatea publică a statului (canale/frecvențe radio și resurse de numerotare).

DDR este alcătuită din următoarele subdiviziuni: Serviciul Analize de Piață (SAP), Serviciul Reglementări Comunicații Electronice (SRCE) și Serviciul Reglementări Comunicații Poștale (SRCP).

Atribuţii de bază:
*     efectuarea analizelor de piaţă și identificarea pieţelor relevante de reţele şi servicii de comunicaţii electronice;
*     desemnarea furnizorilor cu putere semnificativă pe pieţele relevante, stabilirea şi impunerea obligaţiilor speciale preventive furnizorilor desemnaţi cu putere semnificativă pe pieţele relevante;
*     elaborarea metodologilor de calcul al costurilor pentru serviciile publice de comunicaţii electronice cu ridicata şi ale celor de calcul şi/sau control al tarifelor la serviciile de comunicaţii electronice cu amănuntul furnizate de către furnizorii cu putere semnificativă pe pieţele relevante;
*     elaborarea reglementărilor privind obligaţiile de evidenţă contabilă separată pe activităţile furnizorilor cu putere semnificativă pe pieţele relevante;
*     elaborarea reglementărilor tehnice şi economice privind interconectarea şi accesul la reţele, infrastructura asociată şi la serviciile de comunicaţii electronice;
*     elaborarea reglementărilor tehnice și economice privind atribuirea şi utilizarea resurselor limitate (canale/frecvenţe radio, resurse de numerotare, resurse tehnice); 
*     elaborarea reglementărilor privind repartizarea costurilor și evidența contabilă separată a furnizorului de serviciu poștal universal;
*     elaborarea metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciile din sfera serviciului poștal universal și pentru utilizarea rețelei poștale publice;
*     elaborarea reglementărilor privind mecanismul de finanţare şi compensare a costului net al furnizării serviciilor poştale din sfera serviciului poştal universal;
*     elaborarea principiilor şi regulilor de utilizare a reţelei poştale publice a furnizorului de serviciu poştal universal;
*     elaborarea Metodologiei de calcul al tarifelor maxime pentru dreptul de acces pe proprietăţile publice şi/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice;
*     elaborarea altor documente cu caracter tehnic și economic care vin să dezvolte normele primare relevante reglementării activităților din sectoarele reglementate de ANRCETI.

Personalul Direcţiei

*

 

Victor MURADU – Şef al Direcţiei Dezvoltare Reglementări

Studii: Universitatea Tehnică a Moldovei (1986), Academia de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova (2007), Academia de Administrare Publică (2017).

Lucrează la ANRCETI din decembrie 2007. Anterior a activat în cadrul Aparatului Guvernului. Deţine titlurile de magistru în administraţia publică și master în drept.

Tel.: 022 25 13 20
e-mail: victor.muradu@anrceti.md 

Ala BAIDAUZ – Şef adjunct DDR
Tel.: 022 25 13 12 
e-mail: ala.baidauz@anrceti.md

Vladimir VOZIAN – Consultant DDR
Tel.: 022 25 13 37
e-mail: vladimir.vozian@anrceti.md

 

Serviciul Analize de Piață (SAP)

Petru BASIUL – Şef SAP
Tel.: 022-251-334, e-mail: petru.basiul@anrceti.md

Alexandru DONI – Specialist principal SAP
Tel.: 022-251-338, e-mail: alexandru.doni@anrceti.md

Elena BEREGOI – Specialist superior SAP
Tel.: 022-251-368, e-mail: elena.beregoi@anrceti.md

 

Serviciul Reglementări Comunicații Electronice (SRCE)

Sergiu FRIPTULEAC – Șef SRCE
Tel.: 022-251-322, e-mail: sergiu.friptuleac@anrceti.md

Cristina GHETLAN – Specialist principal SRCE
Tel.: 022-251-314, e-mail: cristina.ghetlan@anrceti.md

Olesea MUNTEANU-NOVACOV – Specialist superior SRCE
Tel.: 022-251-365, e-mail: olesea.munteanu@anrceti.md

 

Serviciul Reglementări Comunicații Poștale (SRCP)

Cristina LUCHIŢA – Șef SRCP
Tel.: 022-251-351, e-mail: cristina.luchita@anrceti.md

Vladii PLEȘCA – Specialist superior SRCP
Tel.: 022-251-325, e-mail: vladii.plesca@anrceti.md

Natalia MUNTEAN – Specialist superior SRCP
Tel.: 022-251-356, e-mail: natalia.muntean@anrceti.md

sus

Ultima actualizare: 10/07/2017