Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

20 Ianuarie, 2018

Chestionar de date statistice privind segmentele trunchi de liniile închiriate

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

 Chestionar de date statistice privind segmentele terminale de liniile închiriate

 Instrucţiunea privind completarea chestionarelor de date statistice privind segmentele terminale de liniile închiriate

--

 Chestionar studiu Roaming

Ultima actualizare: 26/09/2017