Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

14 Decembrie, 2018

Achiziție publică

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

ANUNȚ DE PARTICIPARE

DOCUMENTAŢIA STANDARD pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri

FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA)

Ultima actualizare: 17/09/2018