Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

21 Septembrie, 2017

Licenţierea activităţii în domeniul tehnologiei informaţiei

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Condiţiile de licenţă pentru furnizarea serviciilor de creare, implementare şi de asigurare a funcţionării sistemelor informaţionale automatizate de importanţă statală, inclusiv a produselor program au fost aprobate prin hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.33 din 04.11.2010. Ele cuprind condiţiile şi obligaţiile de furnizare a serviciilor menţionate, drepturile şi responsabilităţile titularului de licenţă.

Potrivit actului nominalizat, titularul licenţei are obligaţia să înştiinţeze ANRCETI despre toate modificările datelor indicate în documentele anexate la declaraţia pentru eliberarea licenţei. Înştiinţarea se prezintă la ANRCETI, în persoană, prin scrisoare recomandată sau prin poştă electronică (sub formă de document electronic cu semnătură digitală), în termen de 10 zile de la survenirea modificărilor, împreună cu documentele (sau copiile de pe acestea) ce confirmă modificările în cauză.

În cazul în care titularul licenţei intenţionează să-şi sisteze activitatea, el este obligat să notifice ANRCETI şi să informeze utilizatorii, cu cel puţin 30 de zile înainte de data sistării activităţii. Notificarea dată îşi produce efectele după 30 de zile din data notificării ANRCETI şi a utilizatorilor despre intenţia titularului de licenţă de aşi sista activitatea.

Reperfectarea, prelungirea, suspendarea temporară şi reluarea valabilităţii licenţei, eliberarea duplicatului, retragerea licenţei se realizează de către ANRCETI în baza cererii/declaraţiei depuse de către titularul licenţei, după caz, la iniţiativa ANRCETI în termenele şi condiţiile prevăzute de Legea nr.451-XV din 30.07.2001.

Informaţii suplimentare: tel: 022-251-315, e-mail: aliona.morari@anrceti.md                                     

Ultima actualizare: 14/05/2014